Thiết bị tập gym

Ghế cong tập bụng Zasami SGC-8511

Ghế cong tập bụng Zasami SGC-8511

Ghế Tạ Đa Năng Zasami SGN-8611

Ghế Tạ Đa Năng Zasami SGN-8611

Ghế Tập Tạ Zasami SVT-8310

Ghế Tập Tạ Zasami SVT-8310

Xà đa năng Zasami SGD-8212

Xà đa năng Zasami SGD-8212

Đòn tạ 35cm

Đòn tạ 35cm

Đòn tạ đặc chữ Z 1m2

Đòn tạ đặc chữ Z 1m2

Đòn tạ 1m8

Đòn tạ 1m8

Đòn tạ 1m5

Đòn tạ 1m5